_Service av_ AC-system

Service av AC-system

Lite kort info om hur AC-systemet fungerar.

AC-systemet har utvecklats för att ta bort fukt och värme samt att rensa kupéluften. AC är ett slutet system där köldmedel cirkulerar med hjälp av en kompressor, i princip på samma sätt som i ett kylskåp. Det är enkelt att använda AC-systemet. Termostaten vrids på önskad temperatur och systemet håller den angivna temperaturen automatisk.

Varför är det då bra att en AC-service utförs?

Ett AC-system håller sig inte helt tätt under de väderförhållanden som råder i Sverige då vi har varierande årstider. Ett eventuellt läckage kan bero på att AC-systemet inte är i gång året om. För att tätningarna i systemet inte ska torka ut bör AC-systemet användas minst en gång per månad hela året. Under den kalla perioden på året aktiveras inte kompressorn på samma sätt som den görs under sommartid. Köldmediet kan därför då sakta läcka ut genom sprickor i de torra tätningarna. Dessutom kan också skakningar, vibrationer från motorn och krockskador leda till att det trycksatta köldmediet läcker ut från AC-systemet. När mängden köldmedel minskar går kompressorn oftare än normalt, vilket ökar bränsleförbrukningen samt slitage på kompressorn. Även i nyare AC-system kan det försvinna ca 5 procent köldmedel på ett år. Därför rekommenderar vi att man utför en AC-service 1-2 ggr vartannat år.

Vår personal har genomgått den utbildning som krävs för att få serva och reparera AC-System.

Vi jobbar endast i dagsläget med kylmedlet R134A. Ett fåtal nya bilar använder sig av ett nytt köldmedel som har beteckningen R-1234yf. Innan en eventuell bokning för en AC-service hos oss så kontrollerar vi vilket av dessa 2 köldmedel som cirkulerar i ert fordon.

AC Underhållsservice

Tömning plus påfyllning av ny gas (Ac-system i funktion vid inlämning av fordon)

Pris: 1.595:-

För lite gas ger sämre kylförmåga. Dessutom får motorn jobba hårdare, vilket innebär att den drar mer bränsle. Vi tömmer ut alla gammal gas och tar hand om den i miljöanpassade, slutna kärl. Sedan fyller vi på AC-systemet med ny, fräsch gas.

AC Felsökning plus påfyllnad

Läcksökning plus påfyllnad ny gas

Pris: 2.495:-

Vi tömmer ut den gamla gasen och vakumsuger systemet, för att även få bort fukt. Detta är viktigt eftersom fukt ökar förekomsten av allergiframkallande ämnen och riskerar att bilda isproppar när kylan kommer. Isproppar i AC-systemet skapar sprickor och därmed läckor. ACn rengörs så att alla bakterier, mögelsporer och andra allergiframkallande ämnen försvinner. AC-systemet fylls på med ny gas.

Tillägg

Vid ett trasigt AC-system så tillkommer kostnader för reservdelar och tid för åtgärda felet. Vi använder endast original reservdelar för att säkerställa högsta kvalitet som når upp till ditt fordons luftkonditioneringskrav.

april 2023
mån
tis
ons
tor
fre
27
28
29
30
31
3
4
5
6
7
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
24
25
26
27
28