Web policy

Om Cookies
Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil permanent på din dator.

Den andra typen av cookies kallas sessionscookie. Under tiden du är inne och surfar på en sida, skickas den här cookien mellan din dator och servern för att kunna koppla information. Sessionscookies lagras inte permanent på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Lidingö Bilskadeservice kan använda cookies bland annat för att se vad användaren läser och för besöksstatistik.

Genom att ställa in webbläsaren kan du undvika att ta emot cookies.

Hur du stänger av cookies beror på vilken webbläsare du använder. Läs under ”Hjälp”, eller motsvarande meny, i din webbläsare för instruktioner.

Integritets- och sekretesspolicy
Lidingö Bilskadeservice samlar via våra webbsidor inte in personligt identifierbar information om individer, förutom när personen själv frivilligt delar med sig av sådan information. I de fall du väljer att dela med dig av personlig information för att t ex beställa en vara eller tjänst, delta i en kampanj eller tävling, kan du vara säker på att dina uppgifter hanteras på ett ansvarsfullt sätt.

Vi samlar inte medvetet in information om och från barn och marknadsför inte heller medvetet våra produkter och tjänster gentemot barn.

Anställda och övriga medarbetare inom vår organisation som på något sätt kommer i kontakt med personlig information ska respektera den personliga integriteten och hålla sådan information konfidentiell.

Utöver vad som nämnts ovan eller specifikt i anslutning till erbjuden tjänst, gäller att dina uppgifter endast används av oss inom Lidingö Bilskadeservice och samarbetspartners, såsom försäkrings- och finansieringsföretag. Uppgifterna används för att utföra önskade tjänster och för att kunna utveckla och/eller informera dig om ytterligare produkter och tjänster som tillhandahålls av oss.

I vissa fall kan kontraktsbundna tredjepartsleverantörer förses med den nödvändiga informationen för att på vårt uppdrag utföra distribution av material, e-postutskick och liknande.

Övrig information
Du kan besöka våra webbsidor utan att avslöja någon information om dig själv men vissa av våra webbsidar kan använda sig av så kallade ”cookies”. En cookie är en liten textfil som med hjälp av ett mjukvaruprogram skickas till din dator med information som du lämnar om dig själv och med uppgift om din dators identitet, inställningar och aktivitet på webbsidan. Denna fil kan sedan användas som igenkänningsuppgift nästa gång du besöker vår webbplats och används för att ge våra besökare bättre och mer personligt anpassade sidor och tjänster.

Om du inte vill att dessa uppgifter ska samlas in, kontrollera då i din webbläsare hur du ska göra för att radera cookies från hårddisken i din dator, förhindra inläggning av cookies, eller få en varning innan en cookie läggs in. Om din webbläsare inte accepterar en cookie, kan du ändå använda våra webbsidor, men vissa delar av sidorna kanske inte blir åtkomliga.

Information om de domännamn från vilka våra besökare kommer, lagras och aggregeras också på vår webbserver, liksom uppgifter om vilka sidor användarna besöker och hur många besök varje enskild sida har. Dessa uppgifter identifierar inte någon unik användare, utan kan användas av oss för statistikändamål och prestandamätningar om besöken på vår webbplats för att bättre förstå våra besökares behov i syfte att skapa bättre webbsidor för våra kunder.

Ändringar i policyn
Vid användande av våra webbsidor eller vid angivande av personlig information via dessa, medger du att informationen samlas in och används på det sätt som beskrivs i denna policy. Lidingö Bilskadeservice förbehåller sig rätten att göra ändringar i och tillägg till denna policy när som helst och meddelande till användarna sker då via denna hemsida. Användande av våra webbsidor efter en sådan ändring innebär då ett godkännande av den omarbetade policyn. Detta kan medföra att den nya policyn kan komma att tillämpas på information som lämnats före ändringstillfället.

Om du har frågor eller synpunkter kring denna policy, är du välkommen att höra av dig via e-post till frittes@lbss.se