Kundenkät

Kundenkät

Hjälp oss att bli bättre!

Vår målsättning är att alla ska vara nöjda med vår service. För att uppnå vårt mål är vi tacksamma om du svarar på nedanstående frågor. Varje månad lottar vi ut ett pris till en kund som fyllt enkäten.


1. Var det enkelt att få kontakt med oss för beställning av reparation?
[starrating enkel_kontakt max:6]

2. Blev ni bra bemött vid inlämning av fordonet?
[starrating bra_inlamning max:6]

3. Uppfyllde vi era förväntningar gällande reparationen?
[starrating uppfyllda_forvantningar max:6]

4. Blev er bil reparerad på utlovad tid?
[starrating information max:6]

5. Vad tycker ni om det bemötande ni fick då ni besökte oss?
[starrating bemotande max:6]

6. Vad är ditt helhetsintryck av Lidingö Bilskadeservice AB?
[starrating helhetsintryck max:6]

7. Egna synpunkter


Ditt namn:
Ditt telefonnummer:

Din E-mail:
Registreringsnummer:

Har du några frågor och vill att vi kontaktar dig?

Jag samtycker till att mina uppgifter behandlas och lagras enligt GDPR.
→ Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter

Rating: 0