Kundenkät

Kundenkät

Hjälp oss att bli bättre!

Vår målsättning är att alla ska vara nöjda med vår service. För att uppnå vårt mål är vi tacksamma om du svarar på nedanstående frågor. Varje månad lottar vi ut ett pris till en kund som fyllt enkäten.


1. Var det enkelt att få kontakt med oss för beställning av reparation?

2. Blev ni bra bemött vid inlämning av fordonet?

3. Uppfyllde vi era förväntningar gällande reparationen?

4. Vad tyckte ni om den information ni fick rörande vad som blev gjort samt kostnaden för det utförda arbetet?

5. Vad tycker ni om det bemötande ni fick då ni besökte oss?

6. Vad är ditt helhetsintryck av Lidingö Bilskadeservice AB?

7. Egna synpunkter


Ditt namn:
Ditt telefonnummer:

Din E-mail:
Registreringsnummer:

Har du några frågor och vill att vi kontaktar dig?

Jag samtycker till att mina uppgifter behandlas och lagras enligt GDPR.
→ Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter